Oman maan vähemmistöt

Tutustumme romani- tai saamelaiskulttuuriin. Pyydämme vieraaksemme kololle romani- tai saamelaiskulttuurin edustajan. Pyydämme häntä kertomaan kulttuurin historiasta, tavoista ja kohtaamistaan ennakkoluuloista.