Naisten ja miesten työt

Naisten ja miesten työt. Listaamme ensin omalle paperille mitkä työt ovat mielestäni naisten tai miesten töitä (kotona ja kodin ulkopuolella, voi olla myös ammatteja) ja mikä työ voisi olla sukupuolesta riippumaton. Vertailemme ryhmän kesken listoja ja perustelemme valintamme. Vaikka samoajat ajattelisivatkin monien töiden olevan kaikille sopivia, pohtikaa yhdessä sitä, mistä johtuu, että edelleen Suomessa ajatellaan tiettyjen asioiden kuuluvan tietyille sukupuolille.