Toteutusvinkki 3

Järjestämme toimintaa vastaanottokeskuksen asukkaille. Otamme yhteyttä vastaanottokeskuksen työntekijöihin ja sovimme heidän kanssaan, millaiselle toiminnalle olisi tarvetta.