Toteutusvinkki 3

Selvitän eri tekijöitä, jotka vaikuttavat unenlaatuuni heikentävästi ja mietin samalla millaiset asiat sekoittavat vuorokausirytmiäni. Jos huomaan unenlaadussani kehittämisen kohteita, pyrin kiinnittämään niihin erityistä huomiota noin viikon ajan poistamalla erilaisia häiriötekijöitä. Pohdin seurantajakson jälkeen, miten kokeilu vaikutti uneni ja sitä kautta koko jaksamiseeni. Älypuhelimiin on myös saatavilla erilaisia unenseuraamissovelluksia, joissa monessa on kahden viikon ilmainen kokeiluaika. Halutessani voin testata myös niiden ja aktiivisuusrannekkeiden käyttöä.