Toteutusvinkki 3

Harjoittelemme yhdessä kukin omia tavoitteita kohti ja saamme näin kannustusta toisiltamme.