Toteutusvinkki 3

Opettelemme tekemään puukon. Tarvittavat välineet löytyvät useimmista teknisentyön luokista. Ohje puukon tekemiseen löytyy esimerkiksi Hämeen Partiopiirin Puukkohippa-materiaalista.