Toteutusvinkki 3

Selvitämme sanoma- ja aikakauslehdistä maailmalla tapahtuvia kriisejä. Pohdimme mahdollisia lähtökohtia kriisin syntymiseen. Onko jonkin kriisin taustalla ympäristöongelma esimerkiksi ilmastonmuutos? Miten ilmastonmuutos tai ympäristöongelma on vaikuttanut kriisin syntymiseen. Entä onko jonkin esimerkiksi uskonkiistalta vaikuttavan asian takana myös ympäristöresursseihin liittyviä tekijöitä. Tutustumme myös ilmasto- ja ympäristöpakolaisuuteen, missä määrin sitä tapahtuu ja onko käynnissä olevissa kriiseissä mahdollisuuksia tähän?