Toteutusvinkki 3

Selvitämme ja pohdimme kriittisesti erilaisten energiamuotojen vaikutuksia ympäristöön ja vertailemme eri energiamuotoja esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen ja ravinnepäästöjen rehevöitymispotentiaalin osalta. Lisätietoa löytyy esimerkiksi Energiateollisuus ryn ja Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta tai eri yliopistojen energia- ja ympäristötieteisiin liittyvien projektien sivuilta.