Toteutusvinkki 3

Taloyhtiön talous. Miten taloyhtiön taloutta pyöritetään? Kuka on vastuussa varoista ja niiden käyttämisestä? Mitä palveluita hoitovastikkeilla hoidetaan? Voiko taloyhtiö hakea taloudellista apua esimerkiksi remontteihinsa? Millaisia vaatimuksia taloyhtiön jäsenillä on taloyhtiön taloudenhoitoa kohtaan ja miten hyvin niihin pystytään vastaamaan?