Toteutusvinkki 3

Selvitän mistä asioista valtion budjetti koostuu ja mitä palveluita siitä tuetaan. Teen jatkumon valtion antamasta tuesta kunnalle ja selvitän miten kunnan budjetti muotoutuu. Tarkastan mahdollisuuksieni mukaan ison, keskikokoisen ja pienen kunnan taloutta ja pohdin mitä haasteita eri kokoisia kuntien talouden pyörittämisessä on.