Toteutusvinkki 3

Otan pestin projektista, esimerkiksi lippukunnan tai alueen leiriltä, piirileiriltä tai suurleiriltä, kehittämisprojektista tai varainhankintaprojektista.