Toteutusvinkki 3

Omistanko itse tai joku läheiseni metsää? Miten omilla toimilla voi vaikuttaa Suomen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen? Vaikka en omistaisikaan metsää niin, mikä rooli näillä metsillä on ilmastonmuutoksessa? Soitan paikalliseen Metsänhoitoyhdistykseen ja kysyn miten metsät ja niiden hoito vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan. Tutustun myös mille metsien monimuotoisuutta tukeville tahoille tahoille voin myydä tai lahjoittaa metsäni.