Toteutusvinkki 3

Käytämme jotakin partiossa opittujen tietojen ja taitojen tunnistamistyökalua. Täytämme esimerkiksi jäsenrekisteriohjelmasta löytyvän Partio-CVn kuntoon tai kokeilemme Empower yourself -työkalua. Muistamme käyttää näitä välineitä hyödyksi myös seuraavan työnhaun tai vastaavan yhteydessä.