Toteutusvinkki 3

Muistelemme jo menneitä partiotapahtumia, joihin olemme osallistuneet noin vuoden sisällä. Tutkimme, mitkä partiomenetelmän osa-alueet toteutuivat kussakin tapahtumassa tai sen osassa. Missä tapahtumassa toteutui eniten osa-alueita? Entä vähiten?