Toteutusvinkki 3

Päivälehtien kuvista pystyy päättelemään yhteiskunnan normatiivisuudesta monenlaisia asioita. Minkä ihmisryhmien asioita käsitellään? Ketkä ovat edustettuina kuvissa? Miltä asiantuntijat näyttävät? Mitä sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista he edustavat? Esitetäänkö vähemmistöjä muuten kuin silloin kun jutussa käsitellään vähemmistökysymyksiä? Millä tavalla vähemmistöön kuuluvia ihmisiä kuvataan? Minkä ihmisryhmien yhteiskunnalliset kysymykset nostetaan esiin ajankohtaisina ja tärkeinä kysymyksinä?