Toteutusvinkki 3

Pohdimme, mitkä ovat omat ajatuksemme kuolemasta sekä vakavien onnettomuuksien seurauksista. Keskustelemme siitä, mikä elämässä muuttuisi, jos onnettomuuden seurauksena ei voisi enää kävellä.