Toteutusvinkki 3

Osallistun kurssille ja sen loppukokeeseen. Kurssiin kuuluu kaksi viikonlopun mittaista teoriaosaa, joiden jälkeen osaaminen testataan loppukokeessa. Läpäistyä loppukoetta seuraa neljän päivän mittainen käytännönosa.