Toteutusvinkki 3

Markkinoimme vaeltajavartiomme toimintaa esimerkiksi opiskelukavereillemme ja yritämme saada vähintään yhden uuden vaeltajan vartioon. Huomioimme, mitä uuden jäsenen tuleminen ryhmään vaatii ryhmän toiminnalta, jotta uusi jäsen pääsee mukaan toimintaan.