Toteutusvinkki 3

Seikkailijat kirjoittavat lippukuntalehteen vertailevan jutun eri sytykemateriaaleista. He etsivät luonnosta esimerkiksi tervasta, kuusen alaoksia, pihkaa ja kuivia kaisloja. Mukaan voi valita myös huonoja materiaaleja, kuten nuorta pajua. Vartion tehtävänä on juttua varten testata, miten eri materiaalit toimivat. Onko esimerkiksi sytykkeen toimivuudessa, saatavuudessa tai nopeudessa eroja?