Toteutusvinkki 3

Seikkailiajt etsivät lehdistä aseellisia selkkauksia koskevia uutiskuvia.

Millaisia kuvia löydetään? Millaisia kuvia löytyy eniten? Miten eri kuvat liittyvät toisiinsa? Millaisia mielikuvia kuvat herättävät? Miksi kuva on otettu ja mihin kuvalla on pyritty vaikuttamaan?

Pohditaan uutisointeja aseellisista selkkauksista sodan vaikutusten näkökulmasta.

Mitkä sodan vaikutukset tulevat uutisissa esiin? Mitkä eivät? Mihin asioihin sota vaikuttaa ihmisen elämässä? Mikä muuttuu? Mitkä asiat pysyvät samana? Jos nyt syttyisi sota, miten arkipäivä muuttuisi? Miten sodat ovat muuttuneet ja miten se näkyy sodan vaikutuksissa?

Lähde: Punainen risti