Toteutusvinkki 3

Vartio esittää samasta ea-tilanteesta kaksi näytelmää, joista toisessa toimitaan oikein ja toisessa virheellisesti, ei kuitenkaan liian ilmeisesti. Muu joukkue keskustelee siitä, kumpi tapa oli oikea.