Toteutusvinkki 3

Murresanoja voi opetella muistipelin avulla.