Toteutusvinkki 3

Seikkailijat jaetaan kahteen ryhmään. 1/3 kuuluu toiseen ja 2/3 toiseen. 1/3 edustaa maailman rikkaita ja 2/3 maailman köyhiä. Tästä ei kerrota seikkailijoille.

Tehtävänä on tehdä paperihahmoja. Paperissa on kolme kuvaa, neliö, tähti ja ympyrä. Seikkailijoiden tehtävänä on irrottaa kuvat paperista. Rikkaat saavat sakset ja paperin, mutta köyhät saavat ainoastaan paperin. Rikkaat ovat tästä syystä valmiita ensin. Köyhät voivat erimerkiksi repiä kuvat paperista, mutta kuvien pitäisi olla irrotettu tarkasti viivojen mukaisesti. Jos köyhät ovat fiksuja, he ehkä yrittävät lainata sakset ja ehkä onnistuvatkin tässä. Tärkeätä on kertoa, ettei toisilta saa ottaa mitään ilman lupaa.

Tehtävstä huomaa, että kaikilla on eri lähtökohdat. Joillakin on helpompaa ja joillakin vaikeampaa. Keskustellaan asiasta.