Toteutusvinkki 3

Kuka minä olen? Sampo kiinnittää jokaisen seikkailijan selkään lapun, jossa lukee jonkin suomalaisen kalalajin nimi. Seikkailijoiden tehtävänä on kysymyksin selvittää, mikä kala hän on. Muut seikkailijat saavat vastata kysymyksiin vain kyllä tai ei. Leikissä voi tarvittaessa käyttää apuna kalakirjaa tai nettiä.