Toteutusvinkki 3

Joukkue jakautuu vartioihin. Vartiot tekevät itselleen nuotiot ja yrittävät lähettää toisilleen savumerkkejä. Erilaisten merkkien sisällöt kannattaa sopia etukäteen. Merkkien lähettämisessä käytetään apuna palamatonta kangasta.