Toteutusvinkki 3

Joukkue tekee retken samaan kohteeseen eri vuodenaikoina. Minkä eläimen jälkiä löytyy talvisaikana lumesta? Entäpä minkä eläimen ulosteita kesäaikaan? Seikkailijat vertailevat eri vuodenaikoina tekemiään löytöjä. Löytyykö molempina vuodenaikoina merkkejä samoista eläimistä, vai viihtyyvätkö eri vuodenaikoina paikassa eri lajit?