Toteutusvinkki 3

Seikkailijat tekevät lippukunnanjohtajalle ilmoituksen retkestä. SP:n Turvallisuusohjeet edellyttävät, että retkistä on ilmoitettu lippukunnanjohtajalle. Seikkailijat kirjoittavat lippukunnanjohtajalle esimerkiksi sähköpostin tai täyttävät lippukunnan turvallisuuslomakkeen, jossa kertovat, milloin ja mihin ovat menossa, ketkä ovat matkassa mukana sekä selvittävät tarkemmat toimintasuunnitelmat onnettomuuksien varalle.