Toteutusvinkki 3

Joukkue järjestää jollekin lippukunnan laumalle tai toiselle joukkueelle yllätyksen ja rakentaa seikkailuradan köysiä, köytöksiä ja solmuja apuna käyttäen. Seikkailuradalla voi olla erikorkuisia ylitys- ja alituspukkeja, A-pukki, jonka avulla ylitetään jokin este tai oja, köysitikkaat tai köysisilta. Jokainen vartio vastaa radan jostain osasta. Seikkailurataa tehtäessä on erityisen tärkeää huolehtia turvallisuudesta: köytösten on oltava todella tiukkoja ja kestäviä, jotta rakennelmat kestäisivät ihmisen painon.

Tarvikkeet: kaksisäikeistä sisalnarua, riukua, puukko