Toteutusvinkki 3

Ristikkonuotio

Ristikkonuotio on parhaiten palamaan lähteviä nuotioita, jos se on huolellisesti rakennettu. Ristikkonuotion rakentamiseen tarvitaan kaksi isompaa halkoa, halosta hakattuja pienempiä tikkuja sekä sytyke. Isommat halot laitetaan samansuuntaisesti lähekkäin toisiaan niin, että sytyke mahtuu niiden väliin. Sytyke asetetaan nuotion pohjalle ja pienemmät tikut asetellaan halkojen päälle, poikittain halkoihin nähden. Nuotio sytytetään sivulta aukosta, joka on saatu aikaan halot ja pienemmät tikut vastasuuntiin asettamalla. Ristikkonuotion päälle on helppoa lisätä puita ja sen rakenne kestää pitkään, eikä ole altis romahtamiselle.

Viuhkanuotio

Viuhkanuotion kokoamistapa on lähellä ristikkonuotiota, mutta siinä käytetään vain yhtä halkoa alimpana rakenteena. Viuhkanuotion rakentamiseen tarvitaan halko, halosta hakattuja pienempiä tikkuja sekä sytyke. Halko asetetaan nuotiopohjalle ja sytyke asetetaan halon viereen. Pienet tikut asetellaan viuhkamaisesti; toinen pää halon päälle, toinen nuotiopohjaa vasten. Sytyke sytytetään nuotion sivusta, halon ja pikkutikkujen jättämän raon kautta.

Kekonuotio eli Aku Ankka -nuotio

Kekonuotio on yleisimmin kuvattuja nuotioita, varsinkin sarjakuvissa kuten Aku Ankassa, mistä sen toinen nimitys johtuu. Kekonuotio rakennetaan 5 – 6 halon avulla, jotka tuetaan toisiaan vasten keoksi. Ennen kekoamista nuotion pohjalle sijoitetaan sytykkeet, jotka sytytetään keon kokoamisen jälkeen halkojen välistä. Kekonuotio toimii parhaiten juuri sarjakuvissa, sillä se yleensä sortuu aika pian sytyttämisen jälkeen. Tämän jälkeen nuotio näyttää läjältä ja sitä on hankalaa pitää muodossa.

Rakovalkea

Rakovalkea on pitkäkestoinen nuotiotyyppi, jonka rakentamiseenkin kuluu enemmän aikaa ja vaivaa. Rakovalkean kokoaminen lähtee ison pölkyn halkaisemisesta. Sen jälkeen nuotion pohjaksi tuleva pölkyn puolikas tuetaan pienillä kepeillä. Sitten asetetaan alapuoliskon päihin halot. Tämän jälkeen nostetaan toinen puolikkaista pienten halkojen varaan, toisen puolikkaan päälle. Pölkyn puolikkaiden halkaisupinnat tulevat vastakkain. Pienten halkojen ansiosta pölkyn puolikkaiden väliin jää rako, johon sytykkeet asetellaan ja sytytetään.

Nuotiopuut on hyvä pilkkoa ennen käyttöä, sillä pyöreä puu palaa huonommin kuin halkaistu, koska halkaistussa puussa on enemmän paloalaa!

Parhaan hiilloksen saat polttamalla nuotiossa koivua.