Pilvipalvelut

Jaamme kokemuksiamme eri pilvipalveluista. Mitä etuja ja heikkouksia niillä on verrattuna toisiinsa? Miksi pilvipalvelut ovat ylipäätään hyödyllisiä? Sisältyykö niihin riskejä? Millaisten asioiden säilyttämiseen palvelut soveltuvat? Jos ei ole vielä käytössä mitään pilvipalvelua, otamme yhden niistä käyttöömme.