Partio tutuksi ulkopuolisille ryhmille

Järjestämme partiopäivän tai -illan jollekin partion ulkopuoliselle ryhmälle. Ryhmä voi olla esimerkiksi paikallisen urheiluseuran joukkue tai kunnanhallitus, siis joku partiota aikaisemmin tuntematon porukka. Se voi olla myös jonkun samoajavartion jäsenen toiseen harrastukseen liittyvä ryhmä. Suunnittelemme ja toteutamme tälle ryhmälle partiomaisen päivä tai ilta. Mietimme etukäteen kokonaisuudelle tavoitteet yhdessä ryhmän edustajan kanssa. Usein partiota tuntemattomille toiveet partioillasta ovat hyvin erilaiset kuin itse partiota harrastaville. Mietimme siis yhdessä, mitä päivä tai ilta pitää sisällään. Se voi olla esimerkiksi toimintarata metsässä, makkaran grillausta polttopuiden tekemisen ja nuotion sytyttämisen jälkeen tai vaikka pieni rastirata lähipururadalla ryhmäyttävine tehtävineen. Luotsilta saamme tarvittaessa apua suunnitteluun ja toteutukseen.