Leiriohjelmaa

Suunnittelemme ja toteutamme leirin iltaohjelman, ohjelmallisen aamuherätyksen tai leirikasteen. Pohdimme yhdessä leirinjohtajan kanssa, mitä tuo ohjelmaosuus voisi olla. Otamme ohjelmaa suunnitellessa huomioon leirin muun ohjelman ja teeman, jotta ohjelma sopii leirin kokonaisuuteen. Muistamme kertoa suunnitelmista myös leirin muulle johtajistolle. Käytämme toteutuksen jälkeen aikaa myös ohjelman arviointiin.