Koulutuskokonaisuus tarpojille

Suunnittelemme ja toteutamme koulutuskokonaisuuden tarpojille kokouksessa tai retkellä. Otamme yhteyttä tarpojajohtajiin. Selvitämme, minkälaisen asian opettamiseen vartiot kaipaavat apua. Tarpojien ohjelmassa on monia erilaisia opeteltavia asioita, valitsemme niistä jonkin. Sovimme yhdessä luotsin tai tarpojajohtajien kanssa johtamistehtävän tavoitteet ja aikataulun. Varaamme riittävästi aikaa kokonaisuuden suunnitteluun ja etukäteisvalmisteluihin. Usein sama asia kannattaa käydä lävitse monella eri tavalla. Esittelemme suunnitelman etukäteen luotsille tai seikkailijaryhmän johtajalle. Käytämme myös kokonaisuuden jälkeen aikaa siihen, että arvioimme miten johtamistehtävä onnistui.