Pantomiimi

Pantomiimi. (Samoajat ovat nähneet ja tutustuneet jo jollain tavalla partiomenetelmän eri osiin tai osat ovat nähtävillä esim. seinällä). Kouluttaja on kirjoittanut lappuihin partiomenetelmän osat / ihanteet. Kurssilaiset ottavat pareittain lapun ja esittävät sen pantomiimina. Jokaisen esityksen jälkeen joko yleisöstä kertoo, miten kyseinen partiomenetelmän osa / ihanne voisi näkyä käytännössä vartion toiminnassa / samoajan elämässä.