Yksi ryhmän kehitysvaihe tutuksi

Yksi ryhmän kehitysvaihe tutuksi. Kouluttaja jakaa samoajat pieniin ryhmiin, ja arpoo kullekin ryhmälle yhden kehityksen vaiheen. Ryhmä näyttelee esimerkiksi mitä kokouksessa tai retkellä tapahtuu kyseisessä vaiheessa olevassa ryhmässä ja muut yrittävät arvata mikä vaihe on kyseessä. Tämän jälkeen kurssi keskustelee kustakin näytellystä tilanteesta. Jos tilanne oli ristiriita tai ongelma, miten se olisi voitu ratkaista tai mitä johtaja olisi voinut tehdä? Jos tilanne oli miellyttävä, miten sitä olisi voinut hyödyntää? Kurssilaiset miettivät myös millaisia rooleja ryhmässä on ja kenellä oli millainenkin rooli.