Toteutusvinkki 3

Jos lauma kokoontuu jonkin kaupan läheisyydessä, se voi tehdä retken kauppaan. Sudenpennut tutkvat ja etsivät, minkälaisia mainoksia kaupoista löytyy. Mitkä tuotteet ovat kauppiaan laittamia ja mitkä tuotteen valmistajan? Mikä tavoite mainoksilla on? Miksi osaa tuotteista mainostetaan enemmän kuin toisia? Mitkä mainokset asiakkaat huomaavat, mitkä taas jäävät huomaamattomiin? Vinkkejä mainosten käsittelyyn lasten kanssa saa Mediakasvatuskeskuksen Mediametkaa –materiaaleista.