Toteutusvinkki 2

Käytyämme maakunta-arkistossa tai -museossa. Luettuamme paikkakuntaamme koskevaa kirjallisuutta tai keskusteltuamme kotiseutuyhdistyksen kanssa selvitämme, mikä paikkakuntamme nykytila on. Onko kunnan alueella ollut aina aktiivisesti esillä jokin tietty poliittinen puolue, järjestö tai ammattiliitto? Näkyykö tämä edelleen päätöksenteossa ja vaikutuskeinoissa? Onko kunnan alueella sodittu, kapinoitu tai onko siellä tapahtunut jonkinlainen onnettomuus? Miten asia näkyy nykypäivänä päätöksissä? Milloin paikkakunnalla toimiva tai toiminut yritys on perustettu ja miten se on vaikuttanut kunnan kasvuun ja väestörakenteeseen? Millaista työtä tehtiin jotta yritys saatiin paikkakunnalle?