Toteutusvinkki 2

Tutustun erilaisiin vaikuttamisen malleihin ja keinoihin. Seuraan mediassa, lehdistössä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa näkyviä vaikutuskeinoja, joilla pyritään vaikuttamaan poliittisiin mielipiteisiin ja päätöksentekoon. Pyrkivätkö eri toimijat vaikuttamaan myönteisillä, kielteisillä vai huomionhakuisilla viesteillä? Pohdin, millaiset viestit ja keinot ovat tehokkaimpia vaikuttamisen välineitä. Kuinka paljon kuulemme ympärillämme tapahtuvasta vaikuttamisesta? Pohdimme laittomia vaikuttamiskeinoja ja keinojen lailla kieltämisen oikeutusta. Minkä vaikuttamisen keinojen tulee olla laillisia, ja millaiset keinot on oikeutettua kieltää laissa?