Toteutusvinkki 2

Selvitämme mistä asioista kunnassa/ylioppilaskunnassa/opiskelijakunnassa/seurakunnassa käydään keskustelua ja tehdään päätöksiä. Keskustelemme vartion kanssa omista mielipiteistämme ja luomme oman kantamme asiaan. Otamme yhteyttä eri puolueiden/liittojen/ryhmien edustajiin ja käymme heidän kanssaan keskustelua asiaan liittyen. Olemme yhteydessä oikeaan tahoon sopivalla tavalla tämä saattaa olla sähköposti, soitto tai hihasta nykäiseminen kahvitilaisuudessa. Teemme koonnin eri ryhmien mielipiteistä ja selvitämme, kenen kanssa meidän täytyy olla yhteydessä oman kantamme edistämiseksi. Perustelemme ytimekkäästi, miksi tässä tietyssä kysymyksessä tulisi päättää tietyllä tavalla. Voimme lisäksi kirjoittaa mielipidekirjoituksen tai artikkelin päätöksentekoa lähellä olevaan mediaan (esimerkiksi ylioppilaskunnan lehti, paikallislehti).