Toteutusvinkki 2

Tutustun vaihto-oppilasvuonna paikalliseen partio-ohjelmaan. Otan yhteyttä paikallisiin partiolaisiin ja osallistun heidän toimintaansa. Vertailen suomalaista ja vaihtomaani partio-ohjelmaa, ikäkausijakoa ja erilaisia käytäntöjä. Kotiin palattuani keskustelen yhdessä vartioni kanssa, mitä voisimme oppia muiden maiden malleista ja käytännöistä ja mitkä asiat meillä ovat paremmin.