Toteutusvinkki 2

Kirjoitamme vaeltajavartion/ryhmän, jonka jäsenenä olemme, kanssa paperipaloille positiivisia ja voimaannuttavia sanoja, joilla voidaan kuvata ihmisten toimintaa. Laitamme palat yhteen pinoon kirjoitettu puoli alaspäin ja kokoamme laput keskelle pöytää. Jokainen piirissä istuva ottaa lapun ja antaa sen jäsenelle, joka mielestäsi eniten toteuttaa tätä kyseistä sanaa toiminnassaan (sanapuoli alaspäin). Sisältöä ei kannata miettiä liikaa, vaan sana annetaan hänelle, joka ensimmäisenä tulee mieleen. Voimme antaa sanan myös itsellemme. Jos sana ei mielestäni kuvaa ketään ryhmän jäsentä, laitan sen ottopakan viereen sanapuoli alaspäin. Kun ottopakka on tyhjennetty, otetaan hylkypakka käyttöön. Hylkypakka käydään lävitse vain kerran, myös tällöin saa hylätä sanat, jotka eivät mielestämme kuvaa ketään. Kun laput on jaettu, käännetään ensiksi itselle annetut sanat ja esitellään ne ryhmän jäsenille perusteltuna. Muut ryhmän jäsenet voivat esittää kysymyksiä tai kommentteja. Kun kaikki itselle valitut sanat on käsitelty, siirrytään muiden antamiin sanoihin. Katson rauhassa läpi omat sanani ja voin ryhmitellä niitä haluamallani tavalla. Kerron millaiset sanat sait ja kysyn lisätietoa, jos jokin sanoista sellaista vaatii. Lapun antaneen on hyvä varautua perustelemaan ajatuksensa, myös muut voivat tukea kommentein asiaa