Toteutusvinkki 2

Valitsemme yhdessä matkan tavoitteet. Mitä haluamme kokeilla ja kokea, mitä uusia taitoja haluamme oppia ja millaisen vaikutuksen haluamme saada ja antaa? Annamme jokaiselle vartion jäsenelle mahdollisuuden kokea uusia haasteita. Tavoitteita kannattaa asettaa myös konkreettisille asioille, kuten kerättävän rahan määrälle, ulkomaan kontaktien luomiselle ja viestinnän sujuvuudelle.