Toteutusvinkki 2

Saan luotsiltani kirjallisena lyhyen kuvauksen tilanteesta, jossa minun tulisi johtaa ryhmää (esimerkiksi odottamaton tilanne kesäleirillä, johtajiston sisäinen riita tai piirin projektin järjestäytymiskokous). Voimme myös kirjoittaa tilanteita toisille vartiomme jäsenille. Kirjoitan tähänastisen johtamiskokemukseni ja muun osaamiseni perusteella lyhyen selostuksen siitä, miten johtaisin ryhmän tilanteen läpi. Toistan saman harjoituksen vielä kaksi kertaa vaeltajuuteni aikana ja vertaan vastauksiani. Olenko löytänyt johtamiseen jotain uusia näkökulmia tai keinoja? Muuttuivatko vastaukseni paljon?