Toteutusvinkki 2

Teen jonkin persoonallisuustestin ennen jotakin sellaista projektia, jossa toimin johtajana minulle vieraammalle ryhmälle (esimerkiksi kesäleirin staabi, piirileirin ohjelmapiste, opiskelijajärjestö). Tutkimme siis johtajana kehittymistä uudenlaisessa tehtävässä, ei esimerkiksi tutussa laumanjohtajan pestissä. Teen testin uudelleen projektin päätyttyä. Onko tulos muuttunut? Olenko ottanut uudessa johtamispestissäni erilaisen johtajan roolin kuin aiemmissa tehtävissäni? Missä asioissa olen kehittynyt projektin aikana? Mitkä asiat ovat sellaisia, joita minun täytyy vielä johtamisessani vielä kehittää?