Toteutusvinkki 2

Kokeilemme yhdessä eri ulkoliikuntamuotoja esimerkiksi luistelua, hiihtämistä tai suunnistusta.