Toteutusvinkki 2

Suunnittelemme ajankäyttöämme partiossa niin, että meille jää aikaa muiden pestiemme ohella toteuttaa vaeltajaohjelmaa. Esimerkiksi leireillä aikaa jää, kun tulemme leirille päivää aikaisemmin tai nuorempien leiriläisten mennessä nukkumaan.