Toteutusvinkki 2

Katsomme dokumentin, joka kertoo papin tai muun uskonnollisen yhteisön työntekijän ammatista. Mitä haasteita ihminen voi uskonnollisessa työssä kohdata? Miten työskentely uskonnollisessa yhteisössä eroaa maallisemmasta ammatista?