Toteutusvinkki 2

Tutustumme siihen, mitä Suomen valtiohallinto tekee ympäristön hyväksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Etsimme tietoa Maa- ja metsätalousministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Ympäristöministeriön kautta. Pohdimme yhdessä, olemmeko tyytyväisiä valtion toimiin. Olisiko jotain, mitä Suomi voisi osaltaan tehdä enemmän tai ovatko jotkut toimenpiteet mielestämme turhia? Mitä haasteita liittyy Suomessa valtion tekemiin toimenpiteisiin?