Toteutusvinkki 2

Miten Suomessa tuotetaan energiaa? Ovatko energialähteet fossiilisia vai uusiutuvia polttoaineita? Selvitämme lisäksi, mitkä ovat suurimpia energiankuluttajia Suomessa, ja pohdimme mistä se johtuu. Miten Suomen energiapolitiikka ottaa huomioon kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut? Onko meillä mahdollisuuksia tuottaa uusiutuvaa energiaa teollisuutemme tarpeisiin? Keskustelemme koko vartion kanssa siitä, millaisia muutoksia energiantuotannossa ja kulutuksessa pitäisi tapahtua, jotta Pariisin ilmastosopimuksessa sovitut päästövähennykset voisivat toteutua.