Toteutusvinkki 2

Järjestön talous. Tutustumme jonkin isomman organisaation taloudenhallintaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi partiopiiri, Suomen Partiolaiset, opiskelijajärjestöt tai muut vastaavat tahot, joilla on työntekijöitä. Mistä asioista järjestöjen talous koostuu, eli mistä järjestö saa tuloja ja miten järjestön menot jakautuvat? Miten järjestöt hakevat lisävaroja ja miten mahdollisia yrityskumppanuuksia pidetään yllä? Millaisia vaatimuksia järjestöjen jäsenillä on järjestön taloudenhoitoa kohtaan ja miten hyvin järjestö pystyy niihin vastaamaan? Yritämme löytää vastaukset kysymyksiin. Tarvittaessa otamme yhteyttä järjestöjen taloudesta vastaaviin henkilöihin ja pyydämme heiltä vastauksia kysymyksiimme.